Merkez Laboratuvarda Yapılan Analizler

AdKısa AçıklamaLaboratuvar
Dinamik Mekanik AnalizörDynamic Mechanical Analyzerİleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
FTIR SpektrometresiFT-IR Spectrometerİleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
X-Ray Diffractometer X-Ray DiffractometerGörüntüleme ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Scanning Electron MicroscopeScanning Electron MicroscopeGörüntüleme ve Karakterizasyon Laboratuvarı
UV-VIS SpektrofotometresiUV-VISİleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Atomik Kuvvet MikroskobuAFMGörüntüleme ve Karakterizasyon Laboratuvarı
İnvert Mikroskopİnvert MikroskopGörüntüleme ve Karakterizasyon Laboratuvarı
X-Ray Diffractometer +Faz AnaliziX-Ray Diffractometer + Faz Analiziİleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi NMR Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvar?
S?v? Azot ÜretimiS?v? Azot Üretim Laboratuvar?
+90 424 237 0000
merlab@firat.edu.tr

Copyright © 2016 All rights reserved.Proje Uygulama: KOBİZ TEKNOLOJİ YAZILIM