Tüm Duyurular

ANAL?Z ÖNCES? YAPILMASI GEREKENLER (LÜTFEN OKUYUNUZ!)

ANAL?ZDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN ??LEMLER

SIVI AZOT ÜRET?M?

SIVI AZOT B?LG?LER? VE TALEP FORMU HAKKINDA

UV-Vis ANAL?Z?

UV-Vis ANAL?Z ÜCRET? VE TALEP FORMU HAKKINDA

SEM (Taramal? Elektron Mikroskobu) ANAL?Z?

SEM ANAL?Z ÜCRET? VE TALEP FORMU HAKKINDA

XRD (X ???nlar? Difraktometresi) ANAL?Z?

XRD (X ???nlar? Difraktometresi) ANAL?Z ÜCRET? VE TALEP FORMU HAKKINDA

FT-IR ANAL?Z?

FT-IR ANAL?Z ÜCRETLER? VE TALEP FORMU HAKKINDA

ATOM?K KUVVET M?KROSKOBU (AFM) ANAL?Z?

ATOM?K KUVVET M?KROSKOBU (AFM) ANAL?Z ÜCRETLER? VE TALEP FORMU HAKKINDA
+90 424 237 0000
merlab@firat.edu.tr

Copyright © 2016 All rights reserved.Proje Uygulama: KOBİZ TEKNOLOJİ YAZILIM