ÇALI?MA SAATLER?M?Z

Çal??ma saatlerimiz; 10:00-12:00 ve 13:00-16:00 olarak düzenlenmi?tir.

Pandemi dolay?s?yla birim personellerimiz esnek çal??ma düzenine geçmi?tir. Randevu olu?tururken ilgili analiz personelleriyle ileti?ime geçmenizi önemle rica ederiz.

Oluşturma Tarihi: 05.02.2018 - 08:15
Güncellenme Tarihi: 05.02.2018 - 08:15
+90 424 237 0000
merlab@firat.edu.tr

Copyright © 2016 All rights reserved.Proje Uygulama: KOBİZ TEKNOLOJİ YAZILIM